CYNNYRCH MYNEDIAD AM DDIM

 

   

 | Recordiau hir | Caneuon ar recordiau aml-gyfrannog  | Casetiau i blant | CD | Fideo | Llyfr |

 


 

 

 

 

RECORDIAU HIR:

 

Wa McSbredar

Wa McSbredar  

SAIN 1021M  1975  

P-pendyffryn

Arica

Mynd i’r mor

Beti Wyn

Dafydd druan

O ryfwar ma “cherie”

Fi

Dic Aberdaron

Brethyn cartref

Whilan’s Jig a Drowsi Magi

Madog

Llwch y glo

Balad Wa McSbredar

Stori wir (yr olwyn sgwar)

 

Emyr Wyn (llais a pib), Robin Evans (llais), Mei Jones (llais), 

Graham Pritchard (ffidil, mandolin, piano a syntheseinydd), 

Iwan Roberts (gitar a mandolin), Emyr “Ems” Huws Jones (gitar a banjo), 

Dewi Jones (corn Ffrengig ysbrydol a llais) 

gyda Gwyndaf Roberts (bas) 

a Dafydd Roberts (drymiau a banjo tenor ar “Wa”)  

COPA

 

 


 

 

Mae’r grwp yn talu

Mae'r grwp yn talu

SAIN 1064M  1976

 

Moliannwn

Oes ofn arnat ti?

Padi

Ymlaen i Hyddgen

Mi ganaf gan

Brenin y tylwyth teg

Portread

Stori wir (parhad)

Ceidwad y goleudy

Rhyfelgyrch Brijan Boro

Ynys Llanddwyn

Pappagio’s

Llynnoedd du ein gwlad

Gwin horsradish Hari Mul  

 

Emyr Wyn (llais, bodrhan,whisl dun), Robin Evans (llais), Mei Jones (llais a gitar), 

Graham Pritchard (ffidil, fiola, piano, mandolin), Iwan Roberts (gitarau, mandolin), 

Emyr “Ems” Huws Jones (gitarau, mandolin, banjo), 

Alun “Sbardun” Huws (gitarau, mandolin) 

gyda Siwan Jones (telyn) a Hefin Elis (drymiau)

John Griffiths  (bas)

 

COPA

 


 

Rhwng saith stol

Rhwng saith stol

SAIN 1103M  1977

 

Cofio dy wyneb

Y gwrthodedig

Lwcdaith

Mynwent Eglwys

Mynd yn bell i ffwrdd

Boed i Gymru

Yn y dre 1913

Hi yw fy ffrind

Sgrech yr hwter

Gwaed i’r llwch

Ar ddiwrnod braf o haf

Mae’r byd yn wag

 

Emyr Wyn, Robin Evans, Mei Jones, Graham Pritchard, Iwan Roberts, 

Alun “Sbardun” Huws, Peter Jones

COPA

 

  


 

Torth o Fara

Torth o Fara

SAIN 1137M  1978

 

Wrth fynd efo Deio i Dywyn

Y ferch o blwy Penderyn

Fflat Huw Puw

Migildi Magildi

Pibgorn

Y g’lomen

Bwthyn Nain

Can crwtyn y gwartheg

Gwn Dafydd Ifan

Gorymdaith gwyr Dyfnaint

Y cobler du bach

Dacw ‘nghariad

Can Huw Puw

Torth o fara

Y gelynnen

Castell Coch

Had maip Mon

 

Emyr Wyn, Robin Evans, Graham Pritchard, 

Iwan Roberts, Peter Jones

COPA

  

 


 

CANEUON AR RECORDIAU HIR AML-GYFRANNOG:

 

Lleisiau

Lleisiau

ADFER  1975

Padi (fersiwn gynnar brin)
Emyr Wyn, Robin Evans, Mei Jones, Graham Pritchard, 

Iwan Roberts, Emyr “Ems” Huws Jones

  COPA

 


 

Dewch i ganu

Dewch i ganu

SAIN 1203H  1980

Milgi milgi

Sosban Fach

Tren bach yr Wyddfa

Noswaith dda ichi foneddigion

 

Emyr Wyn, Robin Evans, Graham Pritchard, 

Peter Jones, Geraint Davies

COPA

  

 


CASETIAU I BLANT:

 

Hwyl wrth ganu

Hwyl wrth ganu

TRF C225  1979

Casgliad o hwiangerddi ar gyfer Mudiad Ysgolion Meithrin
Emyr Wyn, Robin Evans, Graham Pritchard, Iwan Roberts, Geraint Davies 

gyda Siwan Jones (telyn)

COPA

 


 

Hwyl yr Wyl

Hwyl yr wyl

TRF C285  1986

Casgliad o ganeuon Nadolig ar gyfer Mudiad Ysgolion Meithrin
Emyr Wyn, Robin Evans, Graham Pritchard, Peter Jones, 

Geraint Davies, Rhys Dyrfal Ifans

COPA

 


 CD:

 

Mynediad am Ddim 

1974-1992

 Mynediad am ddim

SAIN SCD 2003  1992

 

Wa McSbredar

P-pendyffryn

Arica

Beti Wyn

Fi

Llwch y glo

Padi

Mi ganaf gan

Ceidwad y goleudy

Ynys Llanddwyn

Mynd yn bell i ffwrdd

Y gwrthodedig

Yn y dre 1913

Hi yw fy ffrind

Mae’r byd yn wag

Cofio dy wyneb

Pappagio’s

Gwaed i’r llwch

Can y cap

Wini

Casa Eroti

Y Stori Wir

 

Caneuon 1 - 15 o’r recordiau hir gwreiddiol 

Caneuon 16 – 22 yn ail-recordiadau neu ganeuon newydd

 

Emyr Wyn, Robin Evans, Graham Pritchard, Peter Jones, 

Geraint Davies , Rhys Dyrfal Ifans gyda Myfyr Isaac

 

COPA

 


 

FIDEO:

 

Dyma Mynediad am Ddim

Mynediad am ddim

SAIN CF49C  1993 

 

Moliannwn

Gwenno Penygelli

Hi yw fy ffrind

Gwaed i’r llwch

Brethyn cartre’

Fflat Huw Puw

Gwin horsradish Harri Mul

Cofio dy wyneb

Padi

Wini

Y cobler du bach

Pappagios

Arica

Sgrech yr hwter

Ceidwad y goleudy

Tros ryddid

Fi

Can crwtyn y gwartheg

 

Cofnod o gyngerdd byw o flaen cynulleidfa yn Stiwdio Barcud, Caernarfon

 

Emyr Wyn, Robin Evans, Graham Pritchard, Peter Jones, 

Geraint Davies, Rhys Dyrfal Ifans

COPA

 


 

LLYFR:

 

Digon hen i yfed

Digon hen i yfed

GWASG CARREG GWALCH  

1992

88 tudalen yn llawn straeon, atgofion, caneuon, 

lluniau a thoriadau difyr yn olrhain hanes 

Mynediad am Ddim rhwng 1974 a 1992

COPA

 

 

 

| © Twndish 2004 |